Narrow alley in Parikia on Paros
Old town in Parikia.

Read about Parikia here »

More pictures from Paros »

Home »

About us »

Cookies »

Kalimera »

Kalispera »

Instagram »

Facebook »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera