Maltezi beach close to Katapola on Amorgos
Maltezi beach. Amorgos.

Read about Maltezi here »

More pictures from Amorgos »
Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera