Kotsifou gorge close to Plakias on Crete
Kotsifou gorge. Plakias. Crete.

Read about Greece here »

More pictures from Crete »
Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera