The taverna at Kedros beach on Donoussa
Kedros beach taverna.

Read about Donoussa here »

More pictures from Donoussa »

Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

Facebook »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera