Agios Ioannis beach on Serifos
Agios Ioannis beach on Serifos.

Read about Agios Ioannis here »

More pictures from Serifos »
Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera