Hiking to Sendoukia on Skopelos
Hiking to Sendoukia on Skopelos.

Read about Sendoukia here »

More pictures from Skopelos »
Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera